Wat doen wij?

Basisschoolleerlingen ondersteunen!

Onze werking kunnen we in 3 rubrieken opsplitsen:

1. Huiswerk- en studiebegeleiding

Wij bieden enerzijds gedurende het hele schooljaar elke zondag, drie uur lang één-op-één huiswerk- en studiebegeleiding aan basisschoolleerlingen uit kansengroepen. Via de één-op-één methode proberen we elke leerling samen te brengen met een begeleider die eveneens als een positief rolmodel dient. Zo proberen we hen steeds warm te maken voor het voortzetten van hun studies.

We zijn anderzijds ook actief door de week! Met ons project 'Actief op school!' bieden we wekelijks studiebegeleiding aan op vier Gentse basisscholen: De Mozaïek, Dokata, De Triangel en De Buurt. Wekelijks kan een groep leerlingen na schooluren onder toezicht van enkele Actief-studiebegeleiders in een stille ruimte werken aan hun taken en toetsen en hulp vragen indien nodig!

LET OP: voor 'Actief op school!' kan je GEEN leerlingen inschrijven. De leerlingen worden bepaald in samenwerking met de leerkrachten van de scholen zelf.

In beide activiteiten beogen we onze leerlingen een gerichte ondersteuning aan te bieden zodat ze de leerstof onder de knie krijgen en uiteindelijk succesvol kunnen doorstromen naar het secundair onderwijs en vervolgens naar het hoger onderwijs. 

2. Sociale ondersteuning

Binnen Actief vzw hechten we heel veel belang aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wij geloven dat elke leerling uniek is. Bepaalde leerlingen hebben specifieke begeleiding nodig. Onze werkgroep Samen Ondersteunen gaat altijd na welke ondersteunings- en begeleidingsbehoefte een leerling heeft en hoe wij daaraan kunnen voldoen. 


"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren!"

3. Culturele activiteiten

Ons Event-team zoekt voortdurend naar activiteiten voor leerlingen (en begeleiders!) om tijdens de schoolvakanties wat cultuur op te snuiven en/of te ontspannen. Zo zijn we verschillende malen geweest naar o.a. het MIAT, S.M.A.K., Belfort van Gent, het poppentheater, maar hebben we ook actieve (en leerrijke) dagen georganiseerd rond Europa, graffiti, Halloween...

Elk jaar proberen we ook het Kinderdagfeest te vieren via een groots evenement waarop iedereen wordt uitgenodigd!